Search

YASSINE KHALED: Monitor Man in the Time of Pandemic

25.9 — 11.10.2020


MAA-tila, Pääskylänrinne 10, 00500 Helsinki Opening hours: Wed–Fri 2–6pm, Sat–Sun 1–5pm


We will open the exhibition on Friday 25 September. The artist Yassine Khaled will be present from 2 pm to 6 pm! Please note, we will not be serving drinks on the opening day.


In Monitor Man, Yassine Khaled creates an embodiment of virtual communication in public space. The artist wears a helmet affixed with an iPad, which offers a real-time connection to a person outside of Europe and the Western world. Through the use of technology and his own body, Khaled uses the performance to transgress actual, national borders which separate people. The performance is an opportunity for people to meet with someone who is physically far away and restricted in their freedom of movement. Monitor Man was inspired by the current refugee crisis and how it is unfolding in relation to the internet, social media, and the omnipresence of technology. The project began on the streets of Helsinki in 2016, but is ongoing, as the artist presents the work in different locations around the Western world.


At the core of the project lies an interest in transgressing national and physical borders by using the Monitor Man -concept in the time of global corona pandemic, while enabling new kinds of interactions across virtual meeting points. In the year 2020, Yassine came up with an idea of a new version of Monitor Man -film which would reflect the current situation of our global society. The time of lockdown was exceptional and challenging for people around the world, so technology became one of the only tools to be connected with families, friends etc. That made Yassine think about this version, which has conversations with six people from three contents. The film of “Monitor Man in the Time of Pandemic” explores the global political crisis from the time of COVID-19 to the social instabilities and movements in the Western world.


Monitor Man -performance and the previous films have been presented at the following: Together Alone project screen on Musiikkitalo (2020), Criatek, Digital Creativity & Technology Festival, Aveiro, Portugal (2019) Stuttgarter Filmwinter (2019), Germany, Digital Weekender Festival (2018), Watermans Arts Centre, London, CyberArts 2018 - Prix Ars Electronica, OK Center for Contemporary Art, Linz, Austria, SALTS (2017-2018), Birsfelden, Switzerland, Research Pavilion (2017), related to 57th Venice Biennale, Venice, Italy, CHART Art Fair (2017), Copenhagen, Denmark, curated by Helga Christoffersen, Supermarket Art Fair (2017) Stockholm, Sweden, Arabia Street Art Festival (2017), Helsinki and Baltic Circle, International Theatre Festival (2016), Helsinki, Finland.About the artist:

Yassine Khaled is a Moroccan visual artist based in Helsinki. His sculptures, installations, performances, paintings, and videos focus on the disparity between the power and wealth of some, and the powerlessness and poverty of others in our globalized world. Yassine is specialized in visualizing power relations between individuals caused by, for instance, ever-increasing gaps in wealth, socio-cultural differences, labor conditions, educational opportunities — the conditions that determine one’s level of comfort and stability in society. Yassine was born, raised, and received his artistic training in Morocco and currently lives and works in Helsinki; this geographic and cultural shift has had an evident impact on his work. Yassine has been the Honorary Mention at Prix Ars Electronica (Linz, Austria, 2018) for his long-term project Monitor Man and the 2nd Prize for Artist of the New Generation, Morocco in 2014.


Khaled's works have been represented internationally in galleries, art fairs and biennales including: Together Alone project screen on Musikkintalo, Helsinki (2020), Criatek, Digital Creativity & Technology Festival, Aveiro, Portugal (2019), Expanded Media -exhibition at Stuttgarter Filmwinter Festival, Stuttgart, Germany (2019), Prix Ars Electronica, OK Center for Contemporary Art, Linz, Austria (2018), SALTS Group Exhibition, Birsfelden, Switzerland (2017-2018), Chart Art Fair (2017), Copenhagen, Denmark, Haihara Art Centre, Tampere, Finland (2017), SUPERMARKET Art Fair, Stockholm (2017), Art Fair Suomi, Helsinki (2017), CMOOA -Collection’s Auction, Palace Es Saadi, Marrakech (2016), Exhibition Laboratory, Helsinki (2016-2017), 1:54 Contemporary African Art Fair, London (2015), GVCC, Casablanca (2012-2017) and ”Luxures”, RonchauxRoom, Besançon, France (2014), Biennale OFF 4 Marrakech (2012) and Contemporary Art Fair of Africa and the Mediterranean, Casablanca (2011).


Covid-19:

The health and wellbeing of our visitors and staff is a priority for us. We will pay special attention to hygiene in the gallery space, as well as restrict the number of visitors if needed. If you have symptoms of illness, please postpone your visit. Please see https://www.maatilaprojectspace.fi/visit-us for more information.
FI:

YASSINE KHALED

Monitor Man pandemian aikana

25.9—11.10.2020


Näyttely avataan perjantaina 25. syyskuuta. Taiteilija Yassine Khaled on paikalla klo 1418. Huomioittehan, että avajaispäivänä ei järjestetä juomatarjoilua.


Monitor Manissa Yassine Khaled luo eräänlaisen ruumiillistuman virtuaalisesta viestinnästä julkiseen paikkaan. Taiteilijalla on kypärä, kiinnitettynä iPadiin, joka ottaa reaaliaikaisen yhteyden Euroopan ja länsimaiden ulkopuoliseen henkilöön. Teknologian ja ruumiinsa avulla Khaled käyttää esitystä ylittääkseen todellisia valtionrajoja eri ihmisten kanssa. Esitys antaa ihmisille mahdollisuuden tavata jonkun, joka on fyysisesti kaukana ja jonka liikkumisvapautta on rajoitettu. Monitor Man on saanut alkunsa nykyisestä pakolaiskriisistä ja siitä, kuinka se ilmenee suhteessa internetiin, sosiaaliseen mediaan ja teknologian kaikkivoipaisuuteen. Projekti alkoi Helsingin kaduilla vuonna 2016, mutta se on jatkuva, taiteilijan esittäessä työtä eri puolilla länsimaita.


Projektin ytimessä piilee kiinnostus kansallisten ja fyysisten rajojen ylittämiseen Monitor Man -konseptin avulla koronapandemian aikana, sekä samalla uusien vuorovaikutustilanteiden luominen virtuaalisten tapaamispaikkojen kautta. Vuonna 2020 Yassine keksi idean uudesta Monitor Man -elokuvan versiosta, joka heijastelisi globaalin yhteiskuntamme nykytilaa. Sulkutilan ja rajoitusten aika oli poikkeuksellinen ja haastava ihmisille ympäri maailman, joten teknologiasta tuli yksi ainoista yhteydenpidon välineistä mm. perheiden ja ystävien kanssa. Se sai Yassinen ajattelemaan tätä versiota, joka sisältää keskusteluja kuuden ihmisen kanssa kolmesta eri maanosasta. Elokuva Monitor Man pandemian aikana tutkii maailmanlaajuista poliittista kriisiä COVID-19:n ajasta sosiaalisiin epävakauksiin ja liikehdintöihin länsimaissa.


Monitor Man -esitys ja aiemmat elokuvat on esitetty seuraavissa yhteyksissä: Together Alone -ulkoilmanäytös Musiikkitalolla (2020), Criatek, Digital Creativity & Technology Festival, Aveiro, Portugali (2019) Stuttgarter Filmwinter (2019), Saksa, Digital Weekender Festival (2018), Watermans Arts Centre, Lontoo, CyberArts 2018 - Prix Ars Electronica, OK Center for Contemporary Art, Linz, Itävalta, SALTS (2017-2018), Birsfelden, Sveitsi, Research Pavilion (2017), osana Venetsian biennaalia, Venetsia, Italia, CHART Art Fair (2017), Kööpenhamina, Tanska, kuratoinut Helga Christoffersen, Supermarket Art Fair (2017) Tukholma, Ruotsi, Arabia Street Art Festival (2017), Helsinki sekä Baltic Circle, International Theatre Festival (2016), Helsinki, Suomi.


Taiteilijasta:

Yassine Khaled on marokkolainen kuvataiteilija, joka asuu ja työskentelee Helsingissä. Hänen tekemänsä veistokset, installaatiot, performanssit, maalaukset ja videot keskittyvät vallan ja vaurauden sekä toisaalta köyhyyden ja voimattomuuden epätasaiseen jakautumiseen globaalissa maailmassa. Yassine on erikoistunut visualisoimaan valtasuhteita yksilöiden välillä, esimerkiksi kasvavien tuloerojen, sosio-kulttuuristen erojen, työvoiman olosuhteiden tai koulutusmahdollisuuksien seurauksena — nämä olot määrittävät yksilön mukavuuden ja vakauden tasoa yhteiskunnassa. Yassine syntyi, kasvoi ja sai taiteellisen koulutuksen Marokossa, ja nykyisin hän asuu ja työskentelee Helsingissä; tämä maantieteellinen ja kulttuurinen muutos on vaikuttanut hänen työhonsä merkittävästi. Yassine on saanut kunniamaininnan Prix Ars Electronicassa (Linz, Itävalta, 2018) hänen pitkäaikaisesta projektistaan Monitor Man, sekä toisen palkinnon Artist of the New Generation -listauksessa Marokossa vuonna 2014.


Khaledin töitä on esitetty kansainvälisesti gallerioissa, taidemessuilla ja biennaaleissa, mukaan lukien: Together Alone -ulkoilmanäytös Musiikkitalolla (2020), Criatek, Digital Creativity & Technology Festival, Aveiro, Portugali (2019) Expanded Media -näyttely Stuttgarter Filmwinter -festivaali Saksassa (2019), Prix Ars Electronica, OK Center for Contemporary Art, Linz, Itävalta, SALTS -ryhmänäyttely (2017-2018), Birsfelden, Sveitsi, Chart Art Fair (2017), Kööpenhamina, Tanska, Haihara Art Centre, Tampere (2017), Supermarket Art Fair (2017) Tukholma, Ruotsi, Art Fair Suomi, Helsinki (2017), CMOOA -kokoelman huutokauppa, Palace Es Saadi, Marrakech (2016), Exhibition Laboratory, Helsinki (2016-2017), 1:54 Contemporary African Art Fair, Lontoo (2015), GVCC, Casablanca (2012-2017) ja ”Luxures”, RonchauxRoom, Besançon, Ranska (2014), Biennale OFF 4 Marrakech (2012) ja Contemporary Art Fair of Africa and the Mediterranean, Casablanca (2011).


Covid-19:

Työntekijöidemme ja vierailijoidemme terveys ja hyvinvointi ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Kiinnitämme erityistä huomiota näyttelytilan hygieniaan sekä rajoitamme näyttelykävijöiden määrää tarvittaessa. Jos sinulla on oireita, tulethan käymään toisena ajankohtana. Lisätietoa: https://www.maatilaprojectspace.fi/visit-us