Search

Saara Taipale, Ida Tomminen & Emmet Veinola: KUORIN

Updated: Jan 24

13.1. — 24.1.2021


MAA-tila, Pääskylänrinne 10, 00500 Helsinki Opening hours: Wed–Fri 2–6pm, Sat–Sun 1–5pm


Due to the current restrictions, MAA-tila will be open with limited capacity. Please respect the limit of 4 visitors at a time, and wear your mask inside the space. Further Covid-19 guidelines can be found on our website via this link: https://www.maatilaprojectspace.fi/visit-us


Also note that there will be no opening event.

MAA-tila is pleased to announce a collaborative exhibition by current Taidekoulu MAA students: Saara Taipale, Ida Tomminen and Emmet Veinola. The artist will use the space over the coming weeks to develop a new research project.


"We’re trying to locate the secret, what it could mean and what or whom it serves. Picking it apart using a dialog of textures, words, illustrative graphs and visual impressions. Working as a group feels important: secret is private. To be able to share thoughts on secrets we need to create a shared mind. We will use MAA-tila to produce space for this shared consciousness."Saara Taipale (b. 1993, Petäjävesi, Helsinki based artist)


A lot of my work is influenced by botany, other natural sciences and the active thought of everything being materia.

I work ideas through drawing, I collect a set of rules, follow and study the build up of a simplified phenomenon forming on the paper. What I learned from the drawing process,

I usually bring forth in the form of text, video or installation.

Finding rules and phenomena that span both material and our social world is an attempt to reconcile my place as a human within "wild" nature.

I try to learn ways to empathize with my ingredients.Ida Tomminen (b. 1999, Sipoo, lives and works in Helsinki)


In my work I borrow from the aesthetics of everyday life; Its routines and repetition, to study the conflicts I face: shame, loneliness, anxiety, yearning. Moving images, text and textile and installation are the mediums for my work.

Fine motor skills of the hand have to be trained throughout one’s life, each and every day. I draw shapes and patterns using pens, oil pastels, needle and thread. My hand rigorously follows the learned choreography. Only rarely are the images as I wanted. Only rarely does the dance follow the steps. The same is also true for other choreographies of everyday life. They are so distinct and yet so unpredictable.

https://www.instagram.com/yst.terv/

Emmet Veinola (b. 1998, Porvoo, lives and works in Helsinki)


I’m interested in archives and preservation. I seek patterns and similarities. Photographing observations, writing lists, making videos and building installations, usually the act of doing plays an important role in my works. Mind mapping my way from the brim towards the center. Sometimes the thing I’m trying to point out can’t be fit into one idea. I end up repeating and reproducing, making serial works. To me the process is as important as the work itself.

https://www.instagram.com/ok.emmet/


***


Read our Safer Space Guidelines here


Accessibility Information:

MAA-tila project space is located 350m from Sörnainen metro station & 250m from bus stops 2409, 2413 & 2411.

There is Zone 2 on-street parking directly outside the gallery.

The entrance to MAA-tila project space is on street level with thresholds of up to 6cm at the entrance, and a door width of 77cm. The toilet has a 2cm threshold but is not spacious enough to meet accessibility standards. The nearest accessible toilet is located 50m away at Sörkan Ruusu, however, their ramp is only available on request, and during opening hours.Images (clockwise): Saara Taipale, Ida Tomminen & Emmet Veinola


FI:

Saara Taipale, Ida Tomminen & Emmet Veinola: KUORIN

13.1. — 24.1.2021


Koronavirustilanteen vuoksi MAA-tila avautuu rajoitetulla kapasiteetilla. Rajoitamme kävijämäärän max. 4 henkilöön kerrallaan. Käytäthän maskia tilassa ollessasi. Muut Covid-19 ohjeistuksemme löydät verkkosivuiltamme: https://www.maatilaprojectspace.fi/visit-us


Huomioi myös, ettemme järjestä avajaisia.

MAA-tila julkistaa innolla kolmen Taidekoulu MAAn nykyisen opiskelijan, Saara Taipaleen, Ida Tommisen ja Emmet Veinolan, yhteistyönäyttelyn. Tulevina viikkoina taiteilijat käyttävät MAA-tilaa työstääkseen uutta tutkimusprojektiaan.

"Yritämme paikantaa salaisuutta, mitä se kenellekin tarkoittaa ja ketä tai mitä se palvelee. Salaisuus on usein yksityistä ja siksi koemme että on tärkeää tutkia sitä yhdessä. Puramme salaisuutta dialogina; tekstuurien, sanojen, havainnollistavien kaavioiden ja visuaalisten vaikutelmien kautta. Työskentelemme MAA-tilassa luoden mahdollisuuden jaetulle mielelle."


Saara Taipale (s. 1993, Petäjävesi, asuu ja työskentelee Helsingissä)


Iso osa työskentelystäni on saanut vaikutteita kasvitutkimuksesta, muista luonnontieteistä ja aktiivisesta ajatuksesta kaiken materiaalisuudesta.

Työstän ideoita piirtämällä, valitsen kokoelman sääntöjä, seuraan ja opiskelen yksinkertaistetun ilmiön muodostumista paperille.

Piirtämästä oppimani tuon usein esille tekstinä, videona tai installaationa.

Materian ja sosiaalisen maailman yhdistävien sääntöjen ja ilmiöiden etsiminen on yritys sovitella paikkaani luonnossa.

Opettelen tunnistamaan ainesosieni tapoja.Ida Tomminen (s. 1999, Sipoo, asuu ja työskentelee Helsingissä)


Lainaan arjen estetiikkaa, sen rutiineja ja toistoa, tarkastellakseni kohtaamiani ristiriitoja: häpeää, ulkopuolisuutta, levottomuutta, kaipuuta. Työskentelen medioinani liikkuva kuva, teksti ja tekstiili, sekä installaatio.

Käden hienomotoriikkaa on pitänyt harjoitella elämän läpi, jokaisena päivänä. Piirrän kynällä, liidulla, neulalla ja langalla kuvia ja kuvioita. Käteni noudattaa opittua koreografiaa. Vain harvoin kuvasta tulee halutunlainen, vain harvoin tanssiaskeleet istuvat täsmälleen sinne minne piti. Sama pätee muihin arjen koreografioihin. Ne ovat hyvin tiettyjä ja silti tuottavat arvaamatonta lopputulosta.

https://www.instagram.com/yst.terv/Emmet Veinola (s. 1998, Porvoo, asuu ja työskentelee Helsingissä)


Olen kiinnostunut arkistoinnista ja säilönnästä. Yritän löytää kaavoja ja yhtäläisyyksiä. Valokuvaan havainnelmia ja kirjoitan listoja, teen videoita ja installaatioita, usein tekemisen fyysisyys on tärkeä osa teosta. Ajattelen tekeväni miellekarttaa reunamilta kohti keskustaa. Välillä kiintopiste miellekartan keskellä ei piirrykään tarpeeksi tarkasti niin että sen voisi tiivistää yhdeksi asiaksi. Päädyn toistamaan ja toisintamaan, muodostan sarjallisia kokonaisuuksia. Minulle prosessi on yhtä tärkeä kuin itse teos.

https://www.instagram.com/ok.emmet/


***


Lue turvallisemman tilan periaatteistamme täältä


Saavutettavuus-informaatio:

MAA-tila on 350 metrin päässä Sörnäisten metroasemalta, sekä 250 metrin päässä linja-autojen 2409, 2413 & 2411 pysäkistä.

Gallerian edessä on 2. vyöhykkeen pysäköintiruutuja.

MAA-tila on katutasossa. Sisään tullessa kynnys on enimmillään 6 cm korkea, ja ovi on 77 cm leveä. WC:ssä on 2 cm korkuinen kynnys, mutta se ei ole tarpeeksi tilava, jotta saavutettavuuskriteerit täyttyisivät. Lähin esteetön WC on 50 metrin päässä, Sörkän Ruusu ravintolassa. Mutta heidän ramppinsa on saatavilla vain pyynnöstä ja ravintolan aukioloaikoina.