Search

Mikko Kuorinki & Elina Vainio: SIBYL

Updated: Dec 8, 2020

18.11. — 29.11.2020MAA-tila, Pääskylänrinne 10, 00500 Helsinki Opening hours: Wed–Fri 2–6pm, Sat–Sun 1–5pm


UPDATED: 27.11.2020


It is with sadness that we announce that due to the new recommendations, we will close the current exhibition by Mikko Kuorinki & Elina Vainio early.

We will be open this weekend with limited capacity. Please respect the limit of 4 visitors at a time, and wear your mask inside the space. We will share documentation of the exhibition on our website and social media channels in the coming weeks.

MAA-tila opening hours: today 2pm - 6pm, Sat/Sun 1pm - 5pm.
If written in italics

Do we get closer to speech

Changes in emphasis

Quote

Taking in but also giving back

End quote

On my way biking home I ask Siri to take the following notes:

All forms give in

Turn inwards

A container ready to hold the void

I think about dropping my set of keys into a glass of water

Elsewhere

Clumps of rise collected on a shovel

The magic of burning

Come bang the barrel someone shouts when I pass them in the dark

I have come to understand that I cannot take things lightly

Then again

Burdened pressure points

Keyboard’s worn out a

I FALL IF ALL FALL IF ALL FALL I FALL

Some of the screen captured:

I don’t want to say how things lie. I want to show you how the matter stands.

The latin root of the word amateur is, after all, the word lover

Vacuum cleaner of the temple sounded ceremonial and absolute

Then here, now

Tinnitus

I use brackets with a space between them to reference the brain

Would you agree?

No seam in chaos

We are so honoured to live with chance

The text, co-written by Kuorinki and Vainio, contains excerpts from the following sources: Moyra Davey, Hemlock Forest; Brooke Jarvis, The Insect Apocalypse Is Here; Lisa Robertson, Occasional Work and Seven Walks from the Office for Soft Architecture, together with miscellaneous notes of forgotten origins.


The works in the exhibition have resulted from discussions and shared materials from the past few months.


Mikko Kuorinki was born in Rovaniemi in 1977. He started his artistic practice when he was 15-years old by releasing zines and music. Nowadays he lives in Helsinki and works mainly in the context of visual art by making installations, publications and happenings out of objects and texts. Materials of the works can be objects, rooms, texts, bits of songs, found and manufactured. Certain idea of documentarism is in the center of Kuorinki’s practice: he grabs on to what is at hand because of ten it is this seemingly meaningless and mundane material unfolds to him as a mystery. Beside his own practice he is part of Hello dust, Happy Magic Society and Ruler collectives.


Elina Vainio (b. 1981) is an artist living and working in Helsinki. In her recent practice, Vainio has paid attention especially to the demarcation between culture and nature, underlining the misleading notions of human isolation or externality of nature. With installations or other spatial formations built of few elements, Vainio seeks to point toward the instabilities of life, to recall how everything is in a constant state of change, how much there is that we do not understand or what limits there are to expressing it in language.


Thank you: Maija Luutonen, Matti Kunttu, Matti Sääski, Man Yau, Arts Promotion Centre and Finnish Cultural Foundation.Covid-19:

The health and wellbeing of our visitors and staff is a priority for us. We will pay special attention to hygiene in the gallery space, as well as restrict the number of visitors if needed. If you have symptoms of illness, please postpone your visit. Please see https://www.maatilaprojectspace.fi/visit-us for more information.

FI:

Elina Vainio & Mikko Kuorinki: SIBYL

18.11. — 29.11.2020


Surullisina ilmoitamme, että uusien suositusten vuoksi suljemme Mikko Kuoringin & Elina Vainion näyttelyn suunniteltua aikaisemmin.


Olemme auki vielä tämän viikonlopun rajoitetulla kapasiteetilla. Kunnioitathan 4 samanaikaisen kävijän rajoitusta ja käytät maskia tilassa ollessasi. Jaamme tulevina viikkoina näyttelyn dokumentaation verkkosivuillamme ja sosiaalisen median kanavissamme.

MAA-tilan aukioloajat: tänään (27.11.2020) klo 14–18, la/su klo 13–17.


Jos kirjoitetaan kursiivilla

Päästäänkö lähemmäksi puhetta

Painoihin

Heittomerkki

Taking in but also giving back

Heittomerkki

Pyöräillessäni kotiin pyydän Siriä kirjaamaan ylös seuraavat muistiinpanot:

Kaikki muodot antavat periksi

Kääntyvät sisäänpäin

Säiliö valmiina pitämään tyhjyyttä sisällään

Ajattelen avainnipun pudottamista vesilasiin

Toisaalla

Riisirykelmiä kerättynä lapiolle

Palamisen taikuus

Tulkaa hakkaamaan peltitynnyrii joku huutaa pimeästä pusikosta kun ohitan

Olen tullut ymmärtäneeksi etten osaa ottaa asioita kevyesti

Toisaalta

Hermopistekuorma

Näppäimistön kulunut a

I FALL IF ALL FALL IF ALL FALL I FALL

Osa ruudusta kaapattuna:

I don’t want to say how things lie. I want to show you how the matter stands.

The latin root of the word amateur is, after all, the word lover

Pölynimurin ääni temppelissä kuulosti niin seremonialliselta ja absoluuttiselta

Sitten tässä, nyt

Tinnitus

Käytän sulkumerkin välillä olevaa tilaa viittaamaan aivoihin

Olisitko samaa mieltä?

Ei saumaa kaaoksessa

We are so honoured to live with chanceTeksti on Kuoringin ja Vainion yhdessä kirjoittama sisältäen otteita seuraavista lähteistä: Moyra Davey, Hemlock Forest; Brooke Jarvis, The Insect Apocalypse Is Here; Lisa Robertson, Occasional Work and Seven Walks from the Office for Soft Architecture, sisältäen lisäksi sekalaisia muistiinpanoja unohdetuista lähteistä.


Näyttelyn teokset ovat syntyneet viime kuukausien aikana käydyistä keskusteluista ja jaetuista materiaaleista.


Mikko Kuorinki on syntynyt Rovaniemellä 1977. Hän aloitti taiteellisen toimintansa 15-vuotiaana julkaisemalla pienlehtiä ja musiikkia. Nykyään Helsingissä asuva Kuorinki toimii pääasiallisesti kuvataiteen kontekstissa valmistamalla esineistä ja teksteistä koostuvia installaatioita, näyttelykokonaisuuksia ja julkaisuja. Teosten materiaaleina voivat toimia yhtä lailla tavarat, huoneet, tekstit, laulunpätkät ja roskat. Kuoringin työskentelyä määritteleekin eräänlainen dokumentaarisuus: hän tarrautuu kiinni siihen mitä on käsillä, sillä juuri tämä arkipäiväinen, näennäisesti merkityksetön, avautuu hänelle mysteerinä. Oman taiteellisen tuotannon rinnalla hän on mukana mm. Hello dust, Happy Magic Society ja Ruler taiteilijakollektiiveissa.


Elina Vainio (s. 1981) on Helsingissä asuva ja työskentelevä kuvataiteilija. Viimeaikaisessa työskentelyssään Vainio on kiinnittänyt huomiota erityisesti kulttuurin ja luonnon väliseen rajanvetoon, alleviivaten ihmisen erillisyyden tai luonnon ulkopuolisuuden mielikuvien harhaanjohtavuutta. Vähistä elementeistä rakentuvilla installaatioilla, tai muunlaisilla tilallisilla muodostelmilla, Vainio pyrkii osoittamaan kohti elämän epävakauksia, muistuttamaan miten kaikki on jatkuvassa muutoksen tilassa ja pohtimaan miten paljon on sellaista mitä emme ymmärrä tai millaiset rajat sen ilmaisemiseen kielellä on.


Kiitos: Maija Luutonen, Matti Kunttu, Matti Sääski, Man Yau, Taiteen edistämiskeskus ja Suomen Kulttuurirahasto.Covid-19:

Työntekijöidemme ja vierailijoidemme terveys ja hyvinvointi ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Kiinnitämme erityistä huomiota näyttelytilan hygieniaan sekä rajoitamme näyttelykävijöiden määrää tarvittaessa. Jos sinulla on oireita, tulethan käymään toisena ajankohtana. Lisätietoa: https://www.maatilaprojectspace.fi/visit-us