Search

Martti Jämsä & Kari Yli-Annala: Paikka

Updated: Sep 11, 2019

30.8-22.9.2019

Avajaiset torstaina 29.8.2019 klo 18-20


Näyttely käsittelee kahta keskenään etäistä paikkaa, joita yhdistää niihin sekä niiden rajaamiseen ja tallentamiseen käytettyjen välineiden ominaisuuksiin kiinnitetty erityishuomio. 

Paikka merkitsee koettua, elettyä ja muistettua aluetta mutta se voi tarkoittaa myös vaatteen repeämän tai ihon haavan peittämistä tai kiinni kuromista vaurion korjaamiseksi. Linssipohjaiselle välineelle taltioidun paikan kuva on sen merkintä muistiin, mutta kuva voi olla paikka sanan toisessakin merkityksessä. Alueen muututtua, kuva jää jäljelle. Kuva voi tuoda näkyväksi jotain joka vaatii pysähtymistä. Se voi paikata muistia tai traumaa, näyttäen alueen menneet tai menetetyt, olevat ja tulevat mahdollisuudet.


Martti Jämsä esittää kuvissaan Helsingistä tavallisesti huomaamattomiksikin jääviä paikkoja ja kohteita. Mustavalkoiset snapshotit ja värilliset Polaroid-valokuvat tuovat esiin kohteidensa esteettisen potentiaalin kuvakulmien ja kameroiden ominaisuuksien helliessä niiden muotoja, materiaaleja, tiloja ja värejä. Otso Kantokorpi on kirjoittanut seuraavasti: “Eletyn ja koetun hahmottaminen yhdistää menneisyyden ja nykyisyyden. Ajalla on sekä nostalgiset että raadolliset ulottuvuudet. Jämsän Polaroid-kuvat tavoittavat ne molemmat.” Kuvista välittyy rakkaus hetkiin ja paikkoihin, joissa eletyn elämän merkit ovat läsnä.


Kari Yli-Annalan liikkuvat panoraamakuvat on tallennettu Al’Arrubin (مخيّم العروب‎) pakolaisleirin viereisillä rinteillä Palestiinassa. Niissä hyödynnetään VR-elokuvan tekoprosessin välivaihetta, ns. “maisema-formaattia”, jossa 360 asteen kuva-alan toisiinsa liitettyjen osien saumat näkyvät eräänlaisina taitoksina maisemassa. Pakolaisleiri on todellisuudessa kokonainen kaupunki, jossa ihmiset syntyvät, elävät ja kuolevat. Rinteet ovat paikka levolle yksin tai yhdessäololle ystävien kanssa. Maiseman surreaalinen muuntuminen kuvassa korostaa paikan yhteyttä utopian ulottuvuuteen ja sitoo sen poliittisen nykytilanteen keskeneräisyyteen, jossa väkivaltaisen miehityksen päättyminen on kaikkein tärkein toive ja päämäärä.


Näyttely on osa Taidekoulu MAAn näyttelysarjaa, jonka tarkoituksena on esitellä Taidekoulu MAAn opettajakuntaa 2018-2019.


Kari Yli-Annalan kiitokset: Hazem Al Sharif Hazemin teatterityöpaja Al’Arrubissa Eero Tiainen (360-asteisen kuvan editointi) Haidi Motola Jameel Hilmee Sally Abu Bakr Reel One / Tapani Hakkarainen Helena Korpela Juha Huuskonen Johanna Ketola


Taiteen keskustoimikunta ja AVEK / Tuuli Penttinen-Lampisuo ovat tukeneet Kari Yli-Annalan teoksen valmistamista.


Martti Jämsä & Kari Yli-Annala

Paikka (Place/Site/Patch)


30.8-22.9.2019

Opening on Thursday 29.8.2019 at 18-20


The exhibition deals with two distant areas. They are bind together by the special attendance given to them and the special qualities of the tools by which their images were framed and recorded. 


The Finnish word “paikka” is a word with two meanings. It can be translated as “place”, a site which is lived, remembered and experienced. It can also mean “a patch” sewn to cover a tear in clothes or bind a wound on one’s skin to mend or to heal. A lens-based photograph or a moving image of a place can bring out memories, as it would be saving them. If the place will go through dramatic change, the picture will remind us of it’s former state and which qualities woke up our special attendance. The picture can be a patch for a lost memory or trauma and show the lost or past moments, and also remind us of the present and future possibilities of a site.


Martti Jämsä exhibits photographs of the places and objects in Helsinki which are often left unnoticed. Black and white snapshots and colourful Polaroid photographs bring out tenderly the aesthetic potential of the objects’ forms, materials, spaces and colours with the help of the chosen angles and the properties of the cameras. Otso Kantokorpi has written: “The understanding of the lived and experienced brings the past and the present together. Time has both nostalgic and unscrupulous dimensions. Jämsä’s Polaroid photographs capture both sides.” The photographs show love for the moments and places, where the signs of the lived lives are present.


Kari Yli-Annala’s moving panorama images have been recorded at the slopes around Al’Arrub (مخيّم العروب‎) refugee camp in Palestine. Yli-Annala uses so called “landscape format”, which is a part of the workflow in making a VR movie. In it the seams of stitched parts of 360 degree image have the appearance of kind of folds in the landscape. In reality the refugee camp is a whole city, where people are born, live and die. The slopes around it offer space to rest alone or spend time with friends. The surreal-like transformation of the space within the image emphasises the dimension of utopia in the site and ties it with the incompleteness of the current political situation, in which the ending of violent occupation is the most important wish and aim.


The exhibition is part of the ongoing series presenting teachers of Art School MAA 2018–2019.


Kari Yli-Annala's thanks to:

Hazem Al Sharif Hazem’s theatre workshop in Al’Arrub‎ Eero Tiainen (editing the 360-degree moving image) Haidi Motola Jameel Hilmee Sally Abu Bakr Reel One / Tapani Hakkarainen Helena Korpela Juha Huuskonen Johanna Ketola


Arts Promotion Centre Finland and AVEK / Tuuli Penttinen-Lampisuo have supported the production of Kari Yli-Annala's art work.