Search

Azar Saiyar: My home and roses

Updated: Oct 5

October 7 – October 24, 2021


MAA-tila, Pääskylänrinne 10, 00500 Helsinki Opening hours: Wed–Fri 2–6pm, Sat–Sun 1–5pm
Poster with white background and light blue text: hyperkeho / hyperbody.  followed by black text: 16.6.–4.7.2021, Camille Auer, Nadiye Koçak. A light blue dotted linear drawing of a hand is superimposed over a light blue rectangle. Black text: ke–pe 14–18, la–su 13–17. MAA-tila project space logo, Pääskylänrinne 10, Helsinki Finland

suomeksi alla


Azar Saiyar:

My home and roses

7.–24.10.2021


Lev Vygotski states in the book Thinking and Speech (1934), which is based on his and his group’s research: Taking a pencil in their hand for the first time, the child begins to draw and only later names the product of their drawing. Gradually, in accordance with the level of the development of their activity, naming the drawing moves first toward the mid-point and eventually to the beginning of the action. At this point, it begins to define the whole action and the purpose that it realizes.


I have read texts written by adults about upbringing, childhood and learning. I have watched pictures and old television programs. I have interviewed adults about their memories of childhood and families. I have dug out my own archives: pictures, texts, memories – as a child, and as an adult. I have tried to remember.


These ingredients do not build just a single coherent story, one pure argument, a continuously developing story of growth, nor a piece that is solely mine.


The works of My home and roses exhibition at the MAA-tila project space were born from my interest towards learning, growing, words, stories and shared memory.


The works have been made in collaboration with Kaino Wennerstrand, Joonas Kiviharju, Mariliis Rebane, Aran Saiyar and Dunja Saiyar.


The practice that led to this exhibition and the realisation of the art works were funded by Kone Foundation and Oskar Öflunds Stiftelse.


Azar Saiyar (she/her b.1979) is a Helsinki based media artist and filmmaker. This is the first time her works are exhibited at the MAA-tila project space.


azarsaiyar.net
***


MAA-tila will be open with limited capacity. Please respect the limit of 4 visitors at a time, wear your mask inside the space, and keep a 2m distance from other visitors.

MAA-tila are following the current recommendations regarding COVID-19. Follow us on Instagram & Facebook for any possible updates, or check the COVID-19 section of our website.
Read our Safer Space Guidelines here


Accessibility Information:

  • MAA-tila project space is located 350m from Sörnainen metro station & 250m from bus stops 2409, 2413 & 2411.

  • There is Zone 2 on-street parking directly outside the gallery.

  • The entrance to MAA-tila project space is on street level with thresholds of up to 6cm at the entrance, and a door width of 77cm. The toilet has a 2cm threshold but is not spacious enough to meet accessibility standards. The nearest accessible toilet is located 50m away at Sörkan Ruusu, however, their ramp is only available on request, and during opening hours.

MAA-tila project space

Pääskylänrinne 10, Helsinki

avoinna ke–pe 14–18

la–su 13–17


Azar Saiyar:

Mun koti ja ruusut

7.–24.10.2021


Lev Vygotski toteaa hänen ja työryhmänsä tutkimukseen pohjautuvassa kirjassa Ajattelu ja kieli (1934): Kuten tunnettua lapsi, joka pitää ensi kertaa kynää kädessään, piirtää ensin ja nimeää sitten sen, mitä syntyi. Vähitellen hänen toimintansa kehittyessä aiheen nimeäminen siirtyy prosessin keskivaiheille ja sitten sen alkuun määräten tulevan toiminnan tavoitteen ja tarkoituksen.


Olen lukenut aikuisten kirjoittamia tekstejä kasvatuksesta, lapsuudesta ja oppimisesta. Olen katsonut kuvia ja vanhoja televisio-ohjelmia. Olen haastatellut aikuisia lapsuuteen ja perheeseen liittyvistä muistoista. Olen kaivanut esiin omat arkistoni: kuvani, tekstini, muistoni – niin lapsena, kuin aikuisena. Olen yrittänyt muistaa.


Näistä aineksista ei rakennu yhtä eheää tarinaa, yhtä puhdasta väitettä, jatkuvasti kehittyvää kasvukertomusta, eikä teosta, joka olisi yksin minun.


MAA-tilan Mun koti ja ruusut näyttelyn teokset ovat syntyneet kiinnostuksestani oppimiseen, kasvamiseen, sanoihin, tarinoihin, sekä yhteiseen muistiin.


Näyttelyn teoksia on tehty yhdessä Kaino Wennerstrandin, Joonas Kiviharjun, Mariliis Rebanen, sekä Aran ja Dunja Saiyarin kanssa.


Tähän näyttelyyn johtanutta työskentelyä, sekä näyttelyn teosten toteuttamista ovat tukeneet Koneen Säätiö ja Oskar Öflunds Stiftelse.


Azar Saiyar (s.1979) on Helsingissä asuva mediataiteilija ja elokuvantekijä.

Häneltä on ensi kertaa esillä teoksia MAA-tilassa.


azarsaiyar.net
Koronavirustilanteesta johtuen rajoitamme MAA-tilan kävijämäärän max. 4 henkilöön kerrallaan. Käytäthän maskia tilassa ollessasi ja pidät kahden metrin etäisyyden muihin kävijöihin. Huomioithan myös, ettemme järjestä avajaisia.

MAA-tila noudattaa ja seuraa ajantasaisia koronasuosituksia. Seuraa meitä Instagramissa & Facebookissa saadaksesi päivittyvää tietoa, tai tarkista koronavirustiedotteemme verkkosivuiltamme.


Lue turvallisemman tilan periaatteistamme täältä


Saavutettavuus-informaatio:

  • MAA-tila on 350 metrin päässä Sörnäisten metroasemalta, sekä 250 metrin päässä linja-autojen 2409, 2413 & 2411 pysäkistä.

  • Gallerian edessä on 2. vyöhykkeen pysäköintiruutuja.

  • MAA-tila on katutasossa. Sisään tullessa kynnys on enimmillään 6 cm korkea, ja ovi on 77 cm leveä. WC:ssä on 2 cm korkuinen kynnys, mutta se ei ole tarpeeksi tilava, jotta saavutettavuuskriteerit täyttyisivät. Lähin esteetön WC on 50 metrin päässä, Sörkän Ruusu ravintolassa. Mutta heidän ramppinsa on saatavilla vain pyynnöstä ja ravintolan aukioloaikoina.