Search

Anni Laakso & Martta Tuomaala: WRIGGLING

Updated: Oct 23, 2020

21.10 — 08.11.2020


MAA-tila, Pääskylänrinne 10, 00500 Helsinki Opening hours: Wed–Fri 2–6pm, Sat–Sun 1–5pm


Please note, rather than an opening event this exhibition is celebrated with a closing day on Sunday 8th November. The artists Anni Laakso & Martta Tuomaala will be present from 2 pm to 6 pm!

In their exhibition, Anni Laakso and Martta Tuomaala present two separate artworks, D and Under Pressure, which bring forth the mechanisms and impacts of gendered use of power. Anni Laakso. D (2020). Sculpture.

D is a strong spiral figure built of thick pine branches. It is a representation of a woman’s body that changes shape. One of the starting points of the work has been the ancient story of Daphne, who had to turn into a tree to avoid  harassment from the male god Apollo.The sculpture is made of old pine tree branches collected from forests after logging and  storms. The branches themselves have a strong shape, movement and texture. The surface resembles skin with various traces of time. 

Martta Tuomaala. PAINEESSA / Under Pressure (2019). 19min. 10sec. / 16:9 / loop video. The artwork was made in collaboration with Sepideh Rahaa.

What does it take to be a feminist today? Under Pressure deals with intersectionality and the complexity of privileges and power relations. In the artwork, statistical facts about discrimination against women in Finland are intertwined with metaphorical and fictional storytelling based on real life situations.

Anni Laakso is interested in space: the production and perception of it. In her artistic work she has occupied spaces, by a transitory space, which was built using found materials, found within her neighbourhood. Most of her works are temporary walk-in installations, which the visitor can enter. She works with hands and simple tools. Works can be seen as sculptures or as creation of spaces. Using found materials and garbage her works are a kind of poor architecture and personal low–tech technology. Laakso lives and works in Helsinki. She graduated from the Academy of Fine Arts in 1995 as a sculptor and has since exhibited her works in exhibitions in Finland and abroad. www.annilaakso.net

Martta Tuomaala (MA, b. 1983) is a multidisciplinary artist based in Helsinki. Tuomaala focuses on various forms of film, video and installation. Her artistic practice involves elements of socially engaged art and militant research. Common themes in her artworks include workers’ everyday life, the struggles of individuals and communities, and abuse of power. Tuomaala is currently a board member in AV-Arkki (the Distribution Centre for Finnish Media Art) and the Leftist Artists’ and Writers’ Association Kiila. Tuomaala is a co-founder of Kenno Filmi co-op, a production house for film & media art. www.marttatuomaala.com

Anni Laakso´s work is supported by The Arts Promotion Center Finland. Thanks to Klemetsby Gård for the timber.

Tuomaala’s artwork Under Pressure is supported by: AVEK (The Promotion Centre for Audiovisual Culture) Arts Promotion Centre Finland. The artwork has been produced in the framework of the Creative Europe Wom@rts project of cultural exchange and cooperation, as part of transnational artistic residences, exchanges and roaming exhibition”, with the particular support of WIFT Finland, Avilés Factoría Cultural (Spain) and UGM (Slovenia).


Covid-19:

The health and wellbeing of our visitors and staff is a priority for us. We will pay special attention to hygiene in the gallery space, as well as restrict the number of visitors if needed. If you have symptoms of illness, please postpone your visit. Please see https://www.maatilaprojectspace.fi/visit-us for more information.

FI:

Anni Laakso & Martta Tuomaala RIMPUILUA

21.10 — 8.11.2020


Otathan huomioon, että juhlimme näyttelyä sen viimeisenä päivänä 8.11.2020 avajaistilaisuuden sijaan. Taiteilijat Anni Laakso & Martta Tuomaala ovat tuolloin paikalla näyttelyssä klo 14.00-18.00.

Anni Laakso ja Martta Tuomaala esittävät näyttelyssään teokset D ja Paineessa, joissatuodaan esiin sukupuolittuneen vallankäytön mekanismeja ja vaikutuksia. Anni Laakso. D (2020). Veistos.

D on paksuista männynoksista rakennettu voimakkaan kierteinen muoto. Se on esitys naisen kehosta, joka muuttaa muotoaan. Teoksen yhtenä lähtökohtana on ollut Antiikin tarina Dafnesta, joka joutui muuttumaan puuksi välttääkseen miesjumala Apollonin ahdisteluyritykset. Teos on tehty vanhojen mäntyjen oksista, jotka on kerätty metsistä hakkuiden ja myrskyjen jäljiltä. Oksissa itsessään on voimakas muoto, liike ja pintakuviointi. Pinta muistuttaa ihoa, jossa on näkyvissä erilaisia ajan saatossa tulleita jälkiä.

Martta Tuomaala. PAINEESSA (2019). 19min. 10sek / 16:9 / loop video.

Teos tehty yhteistyössä Sepideh Rahaan kanssa.

Mitä feminismi pitää sisällään tänä päivänä? Paineessa käsittelee intersektionaalisuutta, etuoikeuksien monimutkaisuutta ja valtasuhteita. Teoksessa tilastolliset faktat sukupuolittuneesta väkivallasta Suomessa yhdistyvät metaforiseen ja tositapahtumiin pohjautuvaan fiktiiviseen kerrontaan.

Anni Laakso tekee tilapäisiä ja paikkasidonnaisia veistosinstallaatioita, jotka hän rakentaa käsityökaluin, usein löydetystä materiaalista. Laakso käyttää työssään kuvanveiston monia keinoja, jotka mahdollistavat erilaisten, myös poliittisten kysymysten käsittelyn ja esiintuomisen. Laakso asuu ja työskentelee Helsingissä. Hän on valmistunut vuonna 1995 kuvanveistäjäksi Kuvataideakatemiasta ja on siitä lähtien esittänyt teoksiaan näyttelyissä Suomessa ja ulkomailla. Hän on tehnyt julkisia teoksia Espoon keskukseen, Vantaan Leinelään ja Helsingin Kivikkoon. www.annilaakso.net

Martta Tuomaala (Taiteen maisteri, s. 1983) on laaja-alainen, liikkuvan kuvan eri muotoihin keskittynyt kuvataiteilija, joka työskentelee Helsingissä. Yhteisölliset ja osallistavat piirteet sekä taisteleva tutkimus ovat läsnä Tuomaalan taiteellisessa työskentelyssä. Hänen teoksissaan toistuvat erilaisten yksilöiden ja yhteisöjen kamppailut sekä työelämän murrosta ja vallan väärinkäyttöä käsittelevät teemat. Tuomaala toimii myös aktiivisesti taidetyöläisistä koostuvissa verkostoissa ja vaikuttaa taidealan yhdistyksissä, mm. AV-Arkin sekä vasemmistolaisen taiteilijajärjestö Kiila ry:n hallituksessa. Tuomaala on myös yksi elokuvaa ja mediataidetta tuottavan Kenno Filmi osuuskunnan perustajista.

www.marttatuomaala.com

Anni Laakson työskentelyä tukee Taiteen edistämiskeskus. Puutavarasta kiitos Klemetsby Gårdille.

Paineessa -teoksen rahoittajat: AVEK (Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus), Tuuli Penttinen-Lampisuo

Taiteen edistämiskeskus. Teos on tuotettu osana Creative Europe Wom@rts -projektia sisältäen kansainvälisen residenssiohjelman ja kiertävän näyttelyn, joita ovat erityisesti tukeneet WIFT Finland, Avilés Factoría Cultural (Espanja) sekä UGM (Slovenia).


Covid-19:

Työntekijöidemme ja vierailijoidemme terveys ja hyvinvointi ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Kiinnitämme erityistä huomiota näyttelytilan hygieniaan sekä rajoitamme näyttelykävijöiden määrää tarvittaessa. Jos sinulla on oireita, tulethan käymään toisena ajankohtana. Lisätietoa: https://www.maatilaprojectspace.fi/visit-us