ABOUT MAA-TILA

EN:

The space in Pääskylänrinne in Sörnäinen started to operate in early 2017.  Since 2020, Jessie Bullivant & Yvonne Billimore have been acting as coordinators of MAA-tila project space.

 

As the project space is supported by Art School MAA, projects that may contribute to the pedagogical programme at the school are prioritised. Each year one exhibition period is offered to a/group of current Art School MAA student/s. 

 

Note about programming:

MAA-tila project space is programmed by a volunteer committee of artists and arts professionals who are associated with Art School MAA. The committee invites artists, collectives and projects based on annual programming meetings. While MAA-tila project space does not have an official open call/application process, we discuss and take into consideration all proposals that have been sent to us. If you would like to propose an exhibition or event, please feel free to contact us: info@maatilaprojectspace.fi


 

FI:

Tila Sörnäisten Pääskylänrinteessä aloitti toimintansa vuoden 2017 alusta. Vuodesta 2020 lähtien Jessie Bullivant ja Yvonne Billimore ovat koorinoineet MAA-tila

a. 

 

Koska MAA-tila on Taidekoulu MAAn tukema, priorisoimme projekteja, jotka mahdollisesti tuovat ulottuvuuksia koulun pedagogiseen ohjelmaan. Joka vuosi Taidekoulu MAAn nykyiset opiskelijat saavat yhden näyttelykauden.

 

Huomio ohjelmasta: 

MAA-tilan ohjelman kokoaa vapaaehtoisvoimin toimiva komitea

taiteilijoita ja muita taidetyöläisiä, jotka toimivat Taidekoulu MAAssa. Komitea kutsuu taiteilijoita, kollektiiveja ja projekteja vuosittaisten ohjelmointitapaamisten perusteella. Vaikka MAA-tilalla ei ole virallista avointa hakua tai muuta hakuprosessia, otamme huomioon kaikki meille lähetetyt hakemukset. Jos haluat ehdottaa näyttelyä tai tapahtumaa, ole hyvä ja ota yhteyttä: info@maatilaprojectspace.fi


 

SV:

Aktiviteterna på Svalbobrinken i Sörnäs började i början av år 2017. Sedan 2020, har Jessie Bullivant & Yvonne Billimore fungerat som koordinatorer för MAA-tila.

Eftersom projektrummet stöds av Konstskolan MAA, prioriseras projekt som kan bidra till det pedagogiska programmet i skolan. Varje år ordnas även en utställning av studerandena i skolan. 

MAA-tilas program planläggs av en frivillig kommitté bestående av konstnärer och konstprofessionella med en koppling till Konstkolan MAA. Kommittén inbjuder konstnärer, kollektiv och projekt på basen av årliga programplaneringsmöten. Medan MAA-tila inte har en officiell öppen ansökningsprocesss tas alla förslag i beaktande som skickas till oss. Ifall du är intresserad av att föreslå en utställning eller ett evenemang, kontakta gärna info@maatilaprojectspace.fi 

Photo: Joakim Pusenius

Pääskylänrinne 10, 00500 Helsinki, Finland

©2018 by MAA-tila. Proudly created with Wix.com