MAA-tila

EN:

MAA-tila project space is a space for discussion, encounters and spatial experiments. With a focus on presenting experimental, discursive, messy, critically engaged, and underrepresented practices. 

 

FI:

MAA-tila on tila keskusteluille, kohtaamisille ja tilallisille kokeiluille. Sen keskiössä ovat kokeelliset, keskustelevat, sotkuiset, kriittisesti asennoituneet ja huomiota vaille jääneet tavat tehdä. 

 

SV:

MAA-tila project space är en plats för diskussion, möten och rumsliga experiment. Fokuset ligger på att presentera experimentella, diskursiva, stökiga, kritiskt engagerade och underrepresenterade praktiker.

Pääskylänrinne 10, 00500 Helsinki, Finland

©2018 by MAA-tila. Proudly created with Wix.com